Vad betyder egentligen entreprenad?

Jag har haft en del funderingar kring begreppet entreprenad, för jag ser överallt att detta ord förekommer och att det är många som erbjuder just detta. Så jag kände att jag var tvingad att kolla närmare på det här och här är vad jag har kommit fram till:

Entreprenad är ett begrepp som innefattar allt från idén till genomförandet av en plan, och även vidare uppföljning och support. En entreprenör tar på sig riskerna och ansvaret för genomförandet av denna plan. Ordet entreprenör kommer från franskan och betyder att göra affärer. Det finns olika typer av detta, men den vanligaste formen är företagsentreprenad. Detta innebär att man startar ett företag från grunden och tar ansvaret för allt som händer. En annan form av är socialt entreprenörskap, där man använder sin affärsverksamhet för att göra positiv skillnad i samhället. Detta kan innebära att man arbetar med miljöfrågor, sociala frågor eller andra områden där man ser behovet av förändring. Jag tycker detta är en mycket intressant aspekt av entreprenörskap.

Det finns även en tredje form av entreprenad, som kallas för offentlig entreprenad. Detta innebär att man använder sin affärsverksamhet för att skapa värde i samhället på olika sätt. Detta kan innebära att man arbetar med projekt som gynnar allmänheten, eller att man startar ett företag som levererar tjänster till offentliga organisationer.

Jag tycker att entreprenad är ett mycket intressant begrepp, och det finns många olika aspekter av detta. Det är viktigt att komma ihåg att det finns olika typer av detta, och man måste välja den typ av entreprenör man vill vara. Entreprenörskap är inte bara för företagare, utan det finns många olika sätt man kan driva en verksamhet på. Så jag tycker att det är ett mycket intressant och spännande område! Hoppas ni lärde er något nu, mvh,

Jens A i Åre